Професионален домоуправител

С новоприетите изменения в Закона за управление на етажната собственост, всяка сграда трябва да има избран домоуправител. На собствениците са дава възможност да възложат тези задължения на фирми специализирани в тази област.

Екипът ни управлява и поддържа над 350 многофамилни жилищни сгради на територията на София, Благоевград, Дупница и Банско.

Дейностите, които ще върши Вашият професионален домоуправител са:

Провеждане на общите събрания, според Закона за управление на етажната собственост.
Водене на Домова книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината.
Представляване на етажната собственост пред всички институции и дружества, с цел опазване на нейния интерес.
Подготовка на документи за участие на сградата в националната програма за енергийна ефективност.
Следене за спазване на разпоредбите на наредбата за безопасност на асансьорните съоръжения.
Администриране на документи свързани с асансьора, както и следене за навременното и правилно извършване на годишен технически преглед на съоръжението. Съгласно промени в наредбата от 2015 г. асансьорите трябва да минават ежегодни технически прегледи, като ангажимент на управителя е да избере лицензирана фирма, която да извърши прегледа. Всички наши клиенти ползват отстъпка от цената за прегледа в размер на 30 %.