Превенция от битови пожари

Превенция от битови пожари

Екипът на Кедрон 7 ще укаже съдействие на спортен клуб “Пирин 160” при разпространението на информационно материали, целящи да запознаят гражданите с правилните действия при възникване на пожар или как той да бъде предотвратен.

Информационните средства ще бъдат поставени на информационните табла на жилищни сгради обслужвани от Кедрон 7 на територията на гр. Благоевград, като по този начин се надяваме да достигнат до максимално голям брой хора.

През зимния сезон в област Благоевград възникват над 200 пожара, като 90 % от тях са в жилищни сгради. При адекватни действия щетите и жертвите на пожари могат да бъдат значително намалени.

Материалите се издават в рамките на проект “Недопускане на пожари”.