Програми за енергийна ефективност

flag

Проекти за енергийна ефективност

Енергийната ефективност е може би една от най-важните теми в съвременното ни общество. Всички виждаме, че енергийните запаси не са безкрайни. За тяхното запазване и съхранение се полагат големи усилия. Тяхното рационално използване е и наша отговорност. Трябва да ги съхраним и за нашите деца и идните поколения.

evro-proekti-1
evro-proekti-2

Какво е енергийна ефективност в жилищни сгради?

Много просто казано, това е да влагаме по-малко пари от колкото енергия получаваме, ако през миналия отоплителен сезон сме плащали сметки за отопление средно 100 лева, за да поддържаме средна температура в жилището си 21 градуса, след въвеждането на мерки за енергийна ефективност, през следващия отоплителен сезон, за същата средна температура трябва да платим приблизително 50-60 лв. (енергийният одит дава точни данни за това колко ще спестим. Стойностите са между 40-60 % от разходите).

Въпросът с енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради от панелен вид, строени през втората половина на миналия век, е много сериозен и изисква бързо решаване. В сградите от този вид не са внедрени почти никакви мерки за енергийна ефективност и това прави отоплението им много скъпо и неефективно. Проблемът се задълбочава и от това, че броят на тези сгради е изключително висок, като те са съсредоточени предимно в градовете. Според данни на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Националния статистически институт броят на панелните жилища е около 680 000.

Министерството на Регионалното развитие и благоустройството, съвместно с дирекция жилищно подпомагане и общинските администрации започнаха мащабна програма по обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Към момента финансирането е на 100 %, като от собствениците е необходимо само съдействие.

Могат да участват самостоятелни жилищни фракции с над 36 обекта или няколко жилищни входа обединени в едно сдружение.

За целта се учредява сдружение на собствениците по ЗУЕС. То е юридическо лице с нестопанска цел, като се учредява с една единствена цел – усвояване на средства за енергийна ефективност, като никой собственик не участва с финансов или имуществен дял в сдружението.

С решение на вече учреденото сдружение се подготвя набор документи и се подава и заявление за финансов интерес.

Бенефициент е съответната община, като в последствие администрацията подготвя избора на изпълнители и подписва договори с тях. Контролът и разплащането също е възложен на общините.

Какво точно предвижда санирането?

Мерките за енергийна ефективност включват:

 • Енергиен одит и паспорт на сградата. Това е първата и най-важна стъпка, която трябва да предприемете. Без енергиен одит не можете да кандидатствате по нито една от програмите. Той ще покаже какво точно трябва да се направи за да стане сградата Ви енергийно ефективна. Техническият паспорт ще покаже има ли проблеми в конструкцията на сградата и има ли нарушени и опасни връзки.
 • Саниране на фасадата на сградата. Това е доста позната мярка и много използвана, но за жалост на парче, което освен, че не е достатъчно ефективно е и опасно, тъй като се създават температурни мостове, които могат да навредят на бетонните плоскости.
 • Подмяна на електро – инсталацията и осветителните тела с енергоспестяващи.
 • Ремонт на покрива.
 • Саниране или подмяна на канализационната система, при евентуален проблем.
 • Смяна на дограмата в общите части.
 • Подмяна на хоризонталните и вертикални водопроводни щрангове и др.

Защо да се възползвате?
Позитивите от евентуално саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност ще са много:

 • Ще удължите безопасния срок на обитаване на жилищната сграда. Панелните жилища са със среден срок на безопасна експлоатация от 50 години.
 • Драстично ще намалите сметките си за комунални разходи.
 • Ще повишите пазарната цена на жилището си.
 • Ще спестите много CO2 емисии на атмосферата.
 • Ще подобрите жилищната среда, в която живеете.
 • И още много позитиви, които ще оцените с течение на времето.

Ние Ви предлагаме:

 • Учредяване на сдружение на собствениците.
 • Подготвяне на пълния набор от документация.
 • Контрол на качеството по време на ремонта.
 • Консултации по дейностите, които предвижда енергийното обновяване и начина на изпълнението им.
Не се колебайте да се свържете с Нас. Екип от специалисти е на Ваше разположение и е готов да Ви съдейства.
Технически паспорт

С приемането на ЗУЕС се въвежда и технически паспорт за всяка сграда, който се издава при условията и по реда на Закона за устройство на територията. Технически паспорт се съставя за завършени нови сгради преди въвеждането им в експлоатация, след извършени основни ремонти, преустройство и основно обновяване в 6-месечен срок от завършването им, както и за съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатация. За последните срокът за техническо паспортизиране е 31.12.2012 г. Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти. В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения относно изпълнението на предписаните мерки и указания. С тях се определят и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.