Домоуправителят е материално отговорно лице.

Домоуправителят е материално отговорно лице.

Изискванията към управителите на етажни собствености стават все по-сериозни. Пример за това е започналата инициатива на Министерство на вътрешните работи – главна дирекция пожарна безопасност, за проверка на степента за пожарогасене и известяване в сгради с височина над 30 м. /приблизително 10 етажа/.

Инспектори на пожарните служби по райони проверяват има ли налични пожарни касети, оборудвани със струйници, кранове и шлангове. Има ли водопроводна инсталация, която да захрани касетите и в изправност ли е. Доставя ли нужния дебит вода.

При условие, че има оборудвани касети, се проверява дали са проверени от компетентно лице по закона за МВР. За прегледа се издава протокол, който се съхранява от управителя на етажната собственост.

При липса на погоре изброените сградни инсталации се съставя разпореждане на домоуправителя със съответни срокове, като в зависимост от обекта сроковете са от 3 до 6 месеца. След изтичане на предписания срок домоуправителят подлежи на финансови санкции. Налаганите глоби са от 100 до 500 лв., при първо нарушение.

Домоуправителят носи персонална и пряка отговорност за спазването и прилагането на наредбата на ПБЗН.

Ние от Кедрон 7 добре разбираме сериозната отговорност, която носим като професионални управители на етажна собственост. Смятаме, че досегашният модел на управление – „просто да има някой и ако може да е безплатно” или „да е някой пенсионер от входа, че по цял ден се чуди какво да прави”, не е подходящ и не води до добри резултати.

Изискванията и отговорностите стават все повече, като голяма част от тях са пряко свързани с здравето и безопасността на живущите в блока и поемането на ангажименти без сериозно разбиране на проблематиката е неподходящо.

За да подплатим настоящата статия прилагаме и конкретно разпореждане издадено на наш колега за жилищна сграда, която управляваме.

 

28125405_1773127966039045_1230114609_o28169715_1773127936039048_474574116_o