НОВИНИ

April 2, 2020

Кедрон 7 и община Благоевград с общи действия срещу COVID-19

Кедрон 7 и община Благоевград обединяват усилия в борбата с разпространението на корона вирус. Към момента единственото сигурно действие, което ограничава разпространението на вируса е добра хигиена и дезинфекция.

Към дезинфекцията са насочени и усилията ни съвместно с общинската администрация.

Г-н Румен Томов се ангажира да подсигури безвъзмездно необходимите количества дезинфектант за извършване на регулярни третирания на общи части в жилищни сгради, това стана ясно след среща в сградата на общинската администрация на 01.04.2020 г.

Организацията и техническото осигуряване е ангажимент на Кедрон 7. Ние ще съставим график, ще подсигурим пръскачки и ще екипираме екипите ни с необходимото предпазно облекло, за де се извърши безопасна дезинфекция на общите части.

Към момента предвиждаме да обработим над 400 жилищни сгради, като дейностите ще започнат след като получим необходимите количества препарат, най-късно от 06.04.2020 г. /понеделник/.
Имаме уговорка инициативата да продължи до отменяне на извънредното положение и да не е еднократен акт, което ще ни позволи да направим по-голям брой обработки.

Приветстваме общинската администрация за предприетите мерки по подсигуряване на дезинфектант, нещо което в този момент не е никак лесно.
Резултатите от съвместната ни работа ще са обработка на над 70 % от многофамилните жилищни сгради в Благоевград, в рамките на няколко дни.
Стратегия с подобно покритие има всички предпоставки да е успешна и да ни помогне за по-бързото справяне с извънредната ситуация предизвикана от COVID–19.

дезинфекция на жилищни сгради

, ,